Vesti

Nomotehnički Centar potpisao Ugovor za Projekat Budi uključen uz finansijsku podršku iz budžeta Grada Beograda, Sekretarijata za socijalnu zaštitu

Socijalna inovacija u službi efikasnog ostvarivanja prava socijalne zaštite -Budi uključen!

Projekat Socijalna inovacija u službi efikasnog ostvarivanja prava socijalne zaštite -Budi uključen! sprovodi se u okviru „Konkursa za finansiranje projekata udruženja u 2014. godini za oblasti socijalne i boračko-invalidske zaštite na teritoriji Grada Beograda“ i cilja konkursa – „Razvoj i unapređenje usluga socijalne zaštite, poboljšanje njihovog kvaliteta, kroz uvođenje inovacija i efikasno korišćenje lokalnih resursa“.

Projekat pruža podršku organima lokalne samouprave koji se bave socijalnom zaštitom kao i korisnicima iste. Socijalna inovacija predstavlja nove pristupe u identifikacji lokalnih ili problema određene strukture, pronalaženjem novih modela koji ih bolje, efikasnije i inovativnije mogu rešiti. Naš projekat fokusiran je na trudnice i mlade mame, kroz besplatnu pravnu pomoć i pomoć u obrazovanju u vidu podrške u objavi stručnih i naučnih radova, kao direktni podsticaj u nastavku obrazovanja koje im može pružiti bolje uslove za kasniji život. Na jednom mestu, pružamo informacije o propisima socijalne zaštite u oblasti pomoći trudnicama i mladim mamama sa mogućnošću postavljanja pitanja gde advokati i stručna pravna lica daju besplatne savete. Dok se putem uputstva strateških dokumenata Evropa 2020 i projekata za finansiranje, Horizon 2020 ostvaruje direktna participacija u kreiranju bolje socijalne zaštite u gradu Beogradu od strane lokalnih organa koji se bave socijalnom zaštitom kroz spoznaju novih modela koje i u budućnosti mogu primenjivati u profesionalizaciji rada.