Portfolio

„Innovation…that’s it!“

Edukativne radionice u okviru Projekta:
– Edukativna radionica: Kreiranje projekata i menadžment poslovanja „Plan B“
– Edukativna radionica: Novi HORIZONT životne sredine #etika #religija #socijalnaInovacija #Europa2020 #Horizon2020
– Edukativna radionica BUDI ADMINISTRATIVNO PISMEN!
– Edukativna radionica naučni rad u funkciji kreiranja novih radnih mesta.