Bezbednost saobraćaja

POŠTUJ PROPISE, BUDI SAOBRAĆAJNO KULTURAN

Osnove saobraćajne kulture uz primenu digitalne inovacije (vebinara) kao modelu prevencije i usvajanja pozitivnih stavova ponašanja u saobraćaju – Poštuj propise, budi saobraćajno kulturan!

Projekat ima za cilj da na sveobuhvatan način postavi osnove saobraćajne kulture koristeći inovacaju i digitalne tehnologije, kako bi što većem broju građana približila značaj iste i uticala na razvoj pozitivnih stavova o bezbednosti saobraćaja. Edukacijom na inovativan način, veći broj građana biće u mogućnosti da se pravovremeno informiše. Projekat finansira Gradska uprava grada Beograda, Sekretarijat za saobraćaj.

(Oktobar 2016 – Mart 2017)