Pisanje stručnih i naučnih istraživanja

Zašto plagijat kad može original?! Budi original!

Organizacija Nomotehnički Centar Beograd, od aprila meseca 2013. godine sprovodi Projekat objave radova u ZbornikuNova naučna edukativna misao, koji ima za cilj da objava radova i edukacija bude dostupna svima bez obzira na nečije materijalne mogućnosti.

Na osnovu sprovednih više izdanja pomenutnog Projekta, uvidevši neke od nedostataka pri izradi naučnih radova kod mladih, Nomotehnički Centar Beograd došao je na ideju da pokrene Edukativnu radionicu za pisanje naučnih radova ,,Zašto plagijat kad može orignial“ i parolom ’’Be orignial!’’ u želji da mladima pomogne u unapređenju veštine pisanja radova, usput ukazujući na pojavu koja postoji u sve većem broju, a odnosi se na pisanje radove za druge, zato smo mlade uputili šta je plagijat i šta indolentnost po tom pitanju donosi u skladu sa Zakonskom regulativom.

Edukativna radionica je  mladima na praktičan način pružila informacije šta je naučni rad, kako od ideje do zaključka rada, kako osvežiti stare teme i prilagoditi ih aktuelnim, šta su autorska prava, kako se štite kao i primenu event marketinga u prezentovanju radova, s obzirom da su Vaši radovi Vaša najbolja vizit karta.

Na kraju Edukativne radionice uvidevši interakciju između učesnika i predavača, mladi su dobili priliku da sami na osnovu onoga što su slušali osmisle teme za izradu eseja, i iste nam dostave do 10.aprila i tako se nadju u Zborniku Radionice, koji će biti zvanično registrovan u Narodnoj Biblioteci Republike Srbije, sa ISSN brojem i COBISS.SR-ID brojem. Za svakog učesnika obezbedjen je štapani primerak i kao i PDF izdanje na mail, kada dobijaju i Sertifikat o prvom predavanju i pohađanju Radionice.

Predavači naše Radionice biii su:

prof.dr Siniša Zarić, redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Jelena Radojević, dipl.pravnik, Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije

Danijela Zlatić – Šutić, Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije

Predrag Savić, advokat, Kuća Pravde Strazbur i Pravedna Srbija

dr Zoran Birovljević dipl.pravnik, kreativni direktor Nomotehničkog Centra Beograd

Emilija Panić, Kancelarija za mlade Opštine Savski Venac

MS Dušica Birovljević, osnivač i predsednik Nomotehničkog Centra Beograd

 

Periodika

Zbornik prati Edukativnu radionicu, stoga je objavljen u 2014.godini i 2015.godini. Izlaznost je dva puta godišnje.

Zbornik je objavljen 2014.godine i 2015.godine, u 2016.godini nije bio publikovan, jer su radionice iskljucene iz programa udruženja za 2016.godinu.